Maatregelen Thermen Binnen den Maas invordering dwangsommen en stoppen horeca onder bestuursdwang

1
1293

thermenbinnendemaas‘s-Gravendeel – Op 25 februari 2015 hebben toezichthouders van gemeente Binnenmaas geconstateerd dat er bij het welnesscentrum Thermen Binnen den Maas aan de Strijenseweg 105–109 in ’s-Gravendeel een snackwagen is geplaatst van waaruit dranken en spijzen alsook alcoholische dranken worden verstrekt aan de bezoekers van het welnesscentrum.

De snackwagen is vanuit het welnesscentrum binnendoor bereikbaar gemaakt en rondom afgeschermd met een keetwagen, hekken en zeilen waardoor de wagen alleen vanuit het welnesscentrum toegankelijk is. Hiermee wordt de eerder geconstateerde overtreding, namelijk het verstrekken van dranken en spijzen en het schenken van alcohol zonder de daarvoor vereiste vergunningen (exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning), voortgezet.

Op 31 december 2014 is door gemeente Binnenmaas een last onder bestuursdwang opgelegd. Thermen binnen den Maas is daarbij in de gelegenheid gesteld om de overtredingen alsnog te beëindigen en beëindigd te houden. Bij niet naleven hiervan zou de horeca-inrichting (dus niet de sportschool en de sauna) buiten gebruik worden gesteld. Aanvankelijk zijn de overtredingen op dinsdag 17 februari beëindigd. Met de huidige constatering van de plaatsing van de snackwagen, zijn de overtredingen echter niet beëindigd gehouden. De gemeente zal daarom alsnog uitvoering geven aan de last onder bestuursdwang en de horecavoorziening buiten gebruik stellen.

In het welnesscentrum Thermen Binnen den Maas wordt sinds 14 februari 2014 een horecagedeelte geëxploiteerd zonder dat daar de vereiste vergunningen (exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning) voor afgegeven zijn. Voorafgaand aan de opening van het complex is aan de aanvrager van de vergunningen als ook de exploitant de waarschuwing afgegeven dat het zonder de vereiste vergunningen open laten gaan van het horecadeel gevolgen zou hebben. De overtredingen zijn ongewenst, mede gezien het advies van het Landelijk Bureau Bibob dat verstrekking van de vergunningen een ernstige mate van gevaar voor misbruik met zich meebrengt.

Er is eerder aan zowel de uitbater van de horeca als aan de exploitant van het welnesscentrum een last onder dwangsom opgelegd om de overtreding te laten beëindigen. Deze dwangsommen, met een maximum van € 50.000 per stuk, zijn inmiddels volgelopen zonder dat de overtreding is gestopt. Besloten is over te gaan tot het invorderen van de dwangsommen en het illegaal voortzetten van de horeca-activiteiten te stoppen door het toepassen van bestuursdwang.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
1 REACTIE

  1. Is er eindelijk een ondernemer die de Hoeksche Waard flink op de kaart weet te zetten met honderden bezoekers per dag, wordt er vanuit de overheid (dezelfde overheid als die veel budget vrijgeeft ter promotie van de Hoeksche Waard) iedere kans gegrepen om dit succesvolle initiatief permanent de grond in te boren.

    Natuurlijk, het begin zonder vergunning was niet oké, maar moet men daarvoor blijven boeten net zolang totdat de boel definitief failliet is?

Reacties zijn gesloten.