Asielzoekerscentrum ‘s-Gravendeel gaat definitief weer open

1604

 

 Binnenmaas – Woensdag 8 april, hebben wethouder Henk van Etten en bestuurslid Peter Siebers van het COA de bestuursovereenkomst ondertekend over de heropening van een opvanglocatie voor asielzoekers in ’s-Gravendeel voor een periode van twee jaar.

Medio vorig jaar heeft het COA gemeente Binnenmaas formeel verzocht de voormalige opvanglocatie  aan de Kilweg in ’s-Gravendeel te heropenen. Het college besloot in principe hieraan mee te willen werken, maar wilde eerst enkele randvoorwaarden nader onderzoeken. In oktober vorig jaar zijn verschillende mensen die voorheen betrokken waren bij het azc, de inwoners van ’s-Gravendeel en de gemeenteraad over het voornemen tot heropening geïnformeerd. De gemeenteraad ondersteunde het voornemen van het college unaniem. In de bestuursovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het maximum aantal asielzoekers op de opvanglocatie en de veiligheidscontour van de vluchthaven langs de Kil waar in het inrichtingsplan rekening mee moest worden gehouden, afspraken over de handhaving van openbare orde en veiligheid en de wijze van beëindiging van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Er worden maximaal 375 asielzoekers gehuisvest op de opvanglocatie. Nu definitieve besluitvorming over de heropening van de opvanglocatie heeft plaatsgevonden, zal het COA de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan bij de gemeente indienen. Nadat de ruimtelijke procedures zijn doorlopen gaat het COA aan de slag met de inrichting van het terrein volgens de afspraken. Naar verwachting van het COA zullen de eerste bewoners in november dit jaar hun intrek nemen in de woonunits. 

Met schoolbestuur Acis zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan leerplichtige kinderen in het azc. Voor de 6 tot 12-jarigen zal een speciaal ‘taalbad’ worden ingericht, dat wordt ondergebracht in de Julianaschool in Schenkeldijk. De direct betrokkenen, ouders en leerlingen van de school, zijn hierover door Acis geïnformeerd.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.