Ferdinand Bolstraat in Oud-Beijerland gaat voor goud!

180

logoOUD-BEIJERLAND – Over één ding zijn alle aanwezigen het hartgrondig met elkaar eens: in december 2015 moet de Ferdinand Bolstraat in Oud-Beijerland het predicaat ‘Gouden Straat’ bezitten. Maar dan is het wel noodzakelijk dat het jarenlange ijzeren conflict wordt getransformeerd tot een duurzaam verguld contact. Kortom, er is werk aan de winkel!

Tijdens de onlangs gehouden startbijeenkomst ‘gezamenlijke straataanpak Ferdinand Bolstraat’ in het gemeentehuis sloegen bewoners, gemeente, woningcorporatie HW Wonen, politie en Buurtbemiddeling de handen ineen om de leefbaarheid, veiligheid en onderlinge samenhang te verbeteren. In de komende vijf kwartalen wordt op diverse manieren samengewerkt vanuit een gezamenlijk platform, met diverse netwerkactiviteiten en concrete plannen, opgesteld en geleid door de bewoners zelf.

‘Gouden Straat’
Tijdens de workshop in het gemeentehuis, onder leiding van CoCon (het bureau voor samenlevingsopbouw dat Buurtbemiddeling en de Gouden Straat-aanpak uitvoert), verbonden zo’n twintig bewoners van de Ferdinand Bolstraat en omgeving en een aantal professionals zich aan het project ‘Ferdinand Bolstraat Gouden Straat’. Daarnaast is elke deelnemer ambassadeur voor de Ferdinand Bolstraat.
Met elkaar is uitvoerig en intensief gesproken, nagedacht, gewerkt en – ja dat ook – gedroomd over hoe de Ferdinand Bolstraat er idealiter in december 2015 uit zou kunnen zien. Vervolgens is gekeken wat er nodig is om dat wensbeeld daadwerkelijk te realiseren.

Transformatie
Het is de bedoeling om de straat als het ware te transformeren van brons (dit jaar), naar zilver (volgend jaar), naar goud (december 2015). “Het goud ligt op straat! Vanuit een, zeg maar, sociale alchemie, transformeren we een jarenlang ijzeren conflict tot duurzaam verguld contact”, aldus Vinod Bhagwandin, projectleider van CoCon

Eigen kracht, daadkracht en veerkracht
Sleutelwoorden in de straataanpak zijn eigen kracht, daadkracht en veerkracht. De eigen kracht van de bewoners staat voorop. Immers, zij waren het die in juli 2014 gemeente, politie, woningcorporatie en buurtbemiddeling mobiliseerden. Aanleiding voor deze stap waren diverse gewelds- en conflictincidenten met als gevolg aantasting van leefbaarheid, en veiligheid. Ook de sociale samenhang laat te wensen over vanwege onder meer culturele verschillen en botsende leefstijlen.

Samenwerken
Na enkele voorbereidende sessies onder regie van de gemeente, is met de workshop het traject vol van start gaan. De gezamenlijke aanpak voorziet in planmatig samenwerken, ondersteuning van de bewoners door professionele instanties en een transformatie van de negatieve in een positieve beleving van de straat. De aanpak richt zich enerzijds op een flinke verbetering van de communicatie en de relaties tussen de bewoners én met het professionele netwerk. Anderzijds gaat het om concrete zichtbare verbeteringen wat betreft beheer, onderhoud en sfeer. Het traject leidt daarmee tot wederzijdse acceptatie, begrip en respect in een prettiger leefomgeving.

Eerste resultaten
Vanaf de eerste verkennende sessies zijn al de nodige resultaten geboekt. Het belangrijkste is dat diverse bewoners zich hebben georganiseerd in een vereniging, namelijk Bewoners Belang Zuidwijk. Deze inventariseert nu problemen en irritaties onder alle bewoners, wat op zich al de nodige sociale verbindingen tot stand brengt. De wijkagent creëert intensieve informele contacten met bewoners. Incidenten die plaatsvinden worden vanuit de eigen veerkracht en zelfredzaamheid van de bewoners opgelost: de eerste successen zijn er al. Hennie van Dijk, bewoner van de Ferdinand Bolstraat en initiator: “Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar we zijn gelukkig op de goede weg!”


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.