Maatregelen verkeersveiligheid schoolroute Poortwijk III in Oud-Beijerland

116

logoOUD-BEIJERLANDMedewerkers van de scholen De Klinker en Sabina van Egmond, ouders, politie en gemeente(bestuur) gingen dinsdag 27 januari voor de tweede keer met elkaar in gesprek over de verkeersveiligheid van de schoolroute naar Poortwijk III. Er werd gesproken over maatregelen die gezamenlijk op korte en lange termijn worden genomen.

Korte termijn

  • Om de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers te vergroten, worden vrijdag 30 en zaterdag 31 januari in de Muzieklaan (ter hoogte van de aansluiting met het Houtblazerspad en de Vleugel) snelheidsremmende drempels aangebracht. Daarnaast wordt de tekst ‘schoolzone’ op het straatwerk bij het schoolgebouw van De Klinker en Sabina van Egmond aangebracht, als markering dat het om een schoolroute gaat. Met het nemen van deze maatregelen vervalt de inzet van professionele verkeersregelaars. Wel blijft de politie heel regelmatig de verkeersregels op deze locatie handhaven en wordt vanuit de scholen gekeken naar de mogelijkheid tot inzet van vrijwillige verkeersbrigadiers.
  • Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN), ouders, scholen en gemeente wordt het project ‘Veilige schoolomgeving’ opgezet om alle verkeersdeelnemers bewust te maken van hun verkeersgedrag en structureel te werken aan een veilige verkeerssituatie.  Vanuit dit project ontstaat een werkgroep die, in de jaren dat er gebouwd wordt, verkeersmaatregelen evalueert en gezamenlijk knelpunten oplost.
  • Er zijn afspraken gemaakt met de aannemer over het strenger toezien op het weggedrag van het bouwverkeer (laden/lossen en parkeren bouwvoertuigen).
  • Op woensdag 28 januari (Poortwijk II en III) en donderdag 29 januari (Poortwijk I) ontvangen alle bewoners van Poortwijk een brief om hen te informeren over de maatregelen die op korte termijn worden genomen en over de consequenties die dit heeft voor de bereikbaarheid van de wijk. De brief is te downloaden onderaan deze pagina.

In deze brief wordt ook een oproep gedaan aan wijkbewoners om Poortwijk niet per auto te verlaten of in te rijden via de Kwakscheweg op de piektijden bij de scholen. Daarnaast wordt in de brief opgeroepen om veilig weggedrag te vertonen en wordt verteld dat de politie regelmatig aanwezig is om het naleven van de verkeersregels op deze locatie te handhaven.

Langere termijn

Ouders, betrokkenen vanuit de gemeente en VVN gaan gezamenlijk op locatie bekijken hoe de maatregelen voor de lange termijn het meest effectief en toekomstbestendig kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om de volgende maatregelen:

  • Het huidige fietspad langs de Muzieklaan wordt verplaatst naar de kreekkant, samen met een voetpad. Hierdoor mengen de verschillende verkeersstromen niet meer. Dit plan wordt in het meest gunstige scenario binnen vier maanden gerealiseerd.
  • Op de groenstrook langs de oostzijde van de school wordt verharding aangebracht. Daarbij wordt een fietsenstalling geplaatst. Op die manier kunnen ouders hun kinderen veilig opwachten en hoeven zij hun fietsen niet op het fietspad te stallen.
  • Op de parkeerplaats wordt een in- en uitrit gerealiseerd, om de doorstroming te bevorderen.
  • Er wordt gekeken naar de noodzaak en mogelijkheid voor een goede voetverbinding tussen de school en Willem van Oranje (locatie voor gymlessen).
  • Scholen zetten zich in om het School op Seef-label van VVN te halen.

Op dinsdag 10 maart komen alle betrokkenen weer bij elkaar om een vervolg te geven aan de gemaakte afspraken. Daarna wordt deze aanpak naar verwachting voortgezet in de op te richten werkgroep ‘Veilige schoolomgeving’.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.