Lokalen Hoeksche Waard niet gebonden aan landelijke politiek

Redactie Hoeksch Nieuws
9 Min Read

HOEKSCHE WAARD – De campagne is inmiddels volop aan de gang, ook die van Lokalen Hoeksche Waard. Het doel is een prachtig resultaat op 21 november aanstaande, de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Andere partijen zitten ook niet stil. U heeft vast al gemerkt dat landelijk politieke kopstukken ingezet worden om de gunst van de kiezer. Opeens weten ze allemaal de Hoeksche Waard te liggen! Toont dit kracht of is dit juist een zwaktebod? Lokalen Hoeksche Waard laat het antwoord op deze vraag graag over aan de kiezer in de Hoeksche Waard.

De kracht van Lokalen Hoeksche Waard is juist dat zij niet gebonden is aan landelijk politieke partijen. Partijen die over het algemeen ver van onze regionale uitdagingen staan en vaak besluiten nemen die indruisen tegen de wensen van de inwoners van de Hoeksche Waard. Denk hierbij aan de discussie rond windmolens, natuurontwikkeling en woningbouw. Het zijn deze politieke kopstukken die meewerken aan een regeringsbeleid waarbij miljarden vrij worden gemaakt voor vermindering van bijvoorbeeld de winstbelasting. Geld dat niet gebruikt kan worden voor andere belangrijke zaken.

Lokalen Hoeksche Waard weet door haar nauwe contacten in de samenleving van de Hoeksche Waard maar al te goed dat er juist behoefte is aan meer handen aan het bed in de zorg, een gevarieerd woningaanbod, kleinere klassen in het onderwijs, uitbreiding van het openbaar vervoer en betaalbare kinderopvang. Lokalen Hoeksche Waard hebben ook geen landelijke kopstukken nodig om dat in te zien en de inwoners hoeven ook geen beloftes van ministers aan te horen.

En u kent het verhaal ook inmiddels. Met landelijke kopstukken komen ze eens in de vier jaar naar de Hoeksche waard, halen ze de krant, trekken ze aandacht, maar verandert er werkelijk iets? Lokalen Hoeksche Waard staat in ieder geval wel voor onze inwoners en schuilen niet achter onze ministers wanneer we onze beloftes niet kunnen nakomen.

Albert Scheerhoorn, lijsttrekker Lokalen Hoeksche Waard


Duurzaamheid

De komende jaren is het onderwerp duurzaamheid een belangrijk onderwerp op de agenda voor de Gemeente Hoeksche Waard, ook wij inwoners van de Hoeksche Waard moeten onze bijdrage leveren aan de energietransitie.

Dit is geen gemakkelijke opgave en zal niet zonder het draagvlak van alle inwoner van de Hoeksche Waard gerealiseerd kunnen worden. De Lokalen Hoeksche Waard zijn voorstander van het opwekken van alternatieve energie, maar niet specifiek voor windmolens. De Lokalen Hoeksche Waard concentreert zich meer op andere vormen van alternatieve energie zoals: zonnepanelen op daken, zonneweiden, getijdecentrales in het Spui en aardwarmte.

Lokalen Hoeksche Waard wil ervoor gaan zorgen dat in ieder geval alle Gemeentelijke panden worden voorzien van zonnepanelen en aardgas loos worden. Lokalen Hoeksche Waard gaan invloed uitoefenen op alle nieuwbouwprojecten in de Hoeksche Waard en zorgdragen dat ze nul op de meter zijn, en aardgas loos worden opgeleverd. 

Lokalen Hoeksche Waard willen in overleg met de banken en HW wonen, tot een gezamenlijk plan komen voor de verduurzaming van bestaande woningen in de Hoeksche Waard. Een van de eerste stappen zal een programma worden, om mensen bewust te maken van hun eigen verbruik met behulp van een energiecoach. 

Al deze punten staan al in ons verkiezingsprogramma. Lokalen Hoeksche Waard is ervan overtuigd dat deze aanpak een bijdrage kan leveren aan een duurzame Hoeksche Waard. Stem op 21 november op lijst 1

Naar een beter Openbaar Vervoersnetwerk

Probeert u eens met de bus van Goudswaard naar uw oma of kleinkind in Zuid-Beijerland te gaan. De kans is groot dat u, na een mooie tour door het Hoekschewaards landschap, ongeveer anderhalf uur later bij oma of kleinkind aankomt. Nu is die tour door ons landschap bepaald geen straf, het gevoel dat het wel wat snellerhad gekund verdwijnt toch niet uit het hoofd. Lokalen Hoeksche Waard is dat met u eens, en wil er wat aan doen.

Door de belangen van onze Hoeksche Waarders bij de provincie en vervoersmaatschappijen goed voor het voetlicht te krijgen willen wij tot betere afspraken komen. Betere en schonere bereikbaarheid in en van buiten de Hoeksche Waard, ook ’s avonds na werk of na het uitgaan ’s nachts in het weekend. Zoals wordt ervaren is er op het gebied van bereikbaarheid op ons eiland nog genoeg te winnen.

Middels een netwerk van kleine klimaat neutrale bussen denken wij een aardige stap in de goede richting te kunnen maken, zo kan ook de frequentie en flexibiliteit omhoog. Het uitgaansleven en deelname aan verenigingsactiviteiten in de Hoeksche waard, heeft hier ook baat bij hebbenEen nachtbus hoeft namelijk niet alleen vanuit Zuidplein naar Oud-Beijerland te rijden, óók de rest van de Hoeksche waard, kan hiermee bediend worden. Naast de 65-plus pas, willen de Lokalen Hoeksche waard laten onderzoeken of een 21-min pas haalbaar is voor bijvoorbeeld niet-studenten.

Een slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk in de Hoeksche Waard, biedt voor iedereen en ouderen in het bijzonder de mogelijkheid om actief deel te blijven nemen aan onze samenleving. Het kunnen bezoeken van vrienden, familie en verenigingen op het eiland is belangrijk voor ons leefklimaat. Vanaf 21 november kunnen we het plan in gang gaan zetten, met uw stem op Lijst 1, Lokalen Hoeksche Waard.

Toerisme

Wat maakt de Hoeksche Waard uniek? Wat trekt mensen naar de Hoeksche Waard?

De Hoeksche Waard is een prachtige omgeving met schitterende natuur en veel culturele historie. De Hoeksche Waard is een goed verborgen parel, waarbij mens, landbouw en natuur al jaren hand in hand gaan.

De Hoeksche Waard leent zich uitstekend om heerlijk in te fietsen, wandelen of te watersporten. Er is veel te zien en te beleven. De Hoeksche  heeft zowel in de dorpen als op het platteland prachtige architectonische gebouwen en gemeentelijk monumentale panden. Lokalen Hoeksche Waard wil deze veelzijdigheid delenmet een groter publiek enwil een visie op toerisme en recreatie laten ontwikkelen. Een visie op toerisme diepast en aansluit bij het Hoeksche Waards landschap en haar karakter. De visie zal samen met inwonersen ondernemers, inhoudt moeten geven, aan het unieke karakter van de Hoeksche . Om zo meer toerisme naar de Hoeksche  te verleiden. Deze toeristen kunnen een bijdrage en stimulans leveren aan de Hoeksche Waardse economie

Daarbij vinden de Lokalen Hoeksche Waard het belangrijk dat de huidige recreatieve voorzieningen, zoals speeltuinen, zwembaden, zwemstrandjes en kinderboerderijen in stand worden gehouden en waar nodig in overleg met de gebruikers en inwoners, worden uitgebreid of gemoderniseerd. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving voor alle inwoners van de Hoeksche Waard. Initiatieven van  buurten en inwoners zijn altijd welkom en worden aangemoedigd.

Lokalen Hoeksche Waard maaktzich hard voor een eigen ontmoetingsplek in elk dorp van de Hoeksche Waard. Een plek waar oud en jong en alles ertussen elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, sporten en sociale contacten. Dit is één van de manieren om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden. Leefbaarheid is het speerpunt van Lokalen Hoeksche Waard en daarom moet dit in elk dorp mogelijk worden gemaakt.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.