Koninklijke Onderscheiding voor de heer Klompe uit Oud-Beijerland

0
590

KO heer KlompeOUD-BEIJERLAND – Voor de heer A. Klompe uit Oud-Beijerland was maandag 9 februari een dag om nooit meer te vergeten. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van stichting Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa) ontving hij een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Klaas Tigelaar. Een plechtige, maar vooral feestelijke gebeurtenis voor de nietsvermoedende decorandus!

Staat van dienst

De heer A. (Aad) Klompe (67) is agrariër van beroep – akkerbouwer om precies te zijn –  maar steekt niet alleen op zijn eigen bedrijf de handen uit de mouwen. Zijn curriculum vitae schetst het beeld van een man met een brede en innovatieve blik; van iemand di  veel heeft betekend (en dat nog steeds doet) voor de agrarische sector in het algemeen en voor de akkerbouw in het bijzonder. Een overzicht van de al dan niet beroepsgerelateerde activiteiten/werkzaamheden die de heer Klompe verricht(te):

  • (1975-1986) voorzitter van de vereniging tot Bevordering Land- en Tuinbouwonderwijs in de Hoeksche Waard. De vereniging bezat een eigen school (het Wellantcollege in Klaaswaal) en had meerdere gebouwen en terreinen in beheer. Als voorzitter had decorandus het vastgoed, personeelsbeleid en aanstelling van de directie in portefeuille. In zijn bestuursperiode verdubbelde het aantal leerlingen.
  • (1980-1999) onder meer lid en voorzitter van de rationalisatie commissie Hoeksche Waard en lid van het centrum voor rationele bedrijfsvoering Zuid-Holland. De belangrijkste taak van deze commissies was het verzamelen en verspreiden van vakkennis. In deze periode was de heer Klompe ook projectleider van het Hoeksche Waardse ‘drainwater monitoringsproject’. Doel van dit project was het krijgen van inzicht in de uitstoot van mineralen via het drainagewater door de akkerbouwsector op kleigronden.
  • (1995-2006) lid van de werkgroep ‘Mineralen’ van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. In deze functie bracht hij zijn kennis van en ervaring met plantenvoeding in.
  • (vanaf 1995) lid van de verenigde vergadering en lid van de commissie ‘wegen’ van waterschap Hollandse Delta.
  • (2002-2003) voorlichter voor aardappeltelers in Rwanda. Vanwege zijn kennis op het gebied van de aardappelteelt ondersteunde de heer Klompe in opdracht van Agriterra jonge telers ter plaatse bij de teelt van aardappels. Zijn creativiteit leidde onder meer tot het ontwerp van een handgedragen spuitboom voor gewasbescherming, waarmee schaarse middelen effectiever en efficiënter ingezet konden worden.
  • (vanaf 2002) oprichter en lid van coöperatie Deltanatuurbeheer Hoeksche Waard. Het doel van deze coöperatie is het betrekken van akkerbouwers uit de streek bij het leveren van maatschappelijke diensten, zoals agrarisch natuurbeheer, het vermarkten van streekproducten en het opzetten/ondersteunen van zorgboerderijen.
  • (vanaf 2005) medeoprichter en secretaris van stichting De Hoeksche Waard op De Kaart (H-WodKa). De stichting wil door middel van innovatie de vitaliteit van grondgebonden landbouw verbeteren met behoud van landschappelijke waarden. Decorandus was de drijvende kracht achter vele initiatieven, zoals precisie-akkerbouw, inrichten van agrarisch cultuurlandschap, bescherming van akkervogels, ontwikkelen van biodiversiteit en bodemverbetering.
  • (vanaf 2005) als lid van werkgroepen ‘Akkerranden’ zet Klompe zich in voor het creëren van draagvlak voor het  ontwikkelen van bloemrijke akkerranden.

Kortom: de heer Klompe heeft zich ingezet voor innovaties in de agrarische sector, zowel op het gebied van duurzame, technologische productieverbetering als op het gebied van het behoud van het agrarische cultuurlandschap en zorg voor de natuur. Vanwege de aard, duur, (bovenlokale) uitstraling en betekenis van zijn activiteiten gaat de heer Klompe vanaf vandaag gedecoreerd en als Ridder in de Orde van Oranje Nassau door het leven.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.